Persoonlijke belangstelling is geen “things-to-do-list”. Het moet een verdieping en bevestiging zijn van wat men al van de ander weet. Een collega voetbalt graag, maar hoe is de afgelopen wedstrijd verlopen?

GEEN ROLLENSPELEN. HOEZO?

Trainers willen tijdens een cursus of training gretig gebruik maken van rollenspelen. Dat hoeft geen drama te zijn. Met name op individueel niveau kan er veel informatie uit worden geput. Veel hangt af waar de cursus voor dient.

Toch voelen velen zich niet op hun gemak. Er is angst voor de kritiek die direct na afloop losbarst. Men voelt zich te kijk gezet ten opzichte van collega’s. Ook de tekortkomingen worden bloot gesteld. Angst bestaat ook dat de kritieken worden meegenomen bij de komende functioneringsgesprekken.

Het kan dus voorkomen dat de medewerker in zijn schulp kruipt of juist bovenmatig presteert. Men voelt zich niet comfortabel en focust zich niet meer op het doel van het rollenspel of de training en schiet er dus weinig mee op.

De rollenspelen als onderdeel van een training moeten ertoe bijdragen dat het geleerde voortaan in de praktijk zal worden beoefend. De angst van de leidinggevende is dat de inhoud van de training in de praktijk verloren gaat.

De rollenspelen als onderdeel van een training moeten ertoe bijdragen dat het geleerde voortaan in de praktijk zal worden beoefend. De angst van de leidinggevende is dat de inhoud van de training in de praktijk verloren gaat.

De angst van de opdrachtgever is dat de training uiteindelijk niet kostenbesparend is, maar slechts kosten met zich mee brengt door het uitblijven van het resultaat in de praktijk.

Ctops Mediation geeft training in een ontspannen ambiance. Er wordt oprechte belangstelling getoond voor de mens als werknemer. Men hoort er immers bij. Men wordt uit de anonimiteit gehaald doordat de kans gegeven wordt een eigen houding te bepalen. Automatisch krijgt men inzicht in wat ze doen en hoe men zichzelf kan meten aan prestaties.

Een bedrijf is pas succesvol niet door het product, maar door de mensen die achter het product staan.

FILMFRAGMENTEN

Ctops Mediation maakt tijdens de training gebruik van filmfragmenten. Dit zijn met zorg uitgekozen fragmenten die de verbeelding van de mens inspireren en reden geeft om na te denken over de eigen inzet. Er wordt veel ruimte geboden aan de discussies die daarna ontstaan die iedere keer opnieuw een verhelderende kijk op de complicaties, voortkomende uit reorganisaties of moeilijke dossiers, geven.