Het begrip “Mediation” is de laatste jaren steeds meer ingeburgerd, hetgeen neerkomt op een vorm van bemiddeling in conflicten. Anders gezegd: een geschil wordt door middel van een neutrale bemiddelingsdeskundige opgelost. De belangrijkste vraag als partijen aan de onderhandelingstafel zitten om tot een gezamenlijk gedragen, optimale besluitvorming te komen is:

Wat hebben wij van elkaar nodig?

Naast de verschillende stijlen zijn er ook diverse manieren hoe Mediation wordt toegepast.

Zo houdt Ctops Mediation zich voornamelijk bezig met conflictbeheersing op de werkvloer. Uitgaande van het door Ctops Mediation ontwikkelde motto “Waar mensen zijn, zijn problemen” kan op de werkvloer het plezier bij de medewerkers ontnomen worden, omdat de medewerkers niet met elkaar door één deur kunnen.

Dit gaat ten koste van productie, kwaliteit en innovatie. Het verlangen om zich te blijven ontwikkelen wordt immers tegen gehouden. Voor wie en waarom zou men het willen doen?

De samenwerking op de werkvloer wordt verhoogd wat een positief effect heeft op bestrijding van het ziekteverzuim.

Ctops Mediation zorgt voor een optimale werksfeer. Hoe idealistisch het wellicht klinkt; het is zeker mogelijk om fluitend naar het werk te gaan. Trots zijn op het bedrijf zorgt ervoor dat men er graag bij wilt blijven, de mogelijkheden niet probeert te nuttigen om vrij te nemen uit angst iets te kunnen missen. De behoeft andere medewerkers op te zoeken geeft een hoge mate van plezier aan.

Een goede onderlinge samenwerking zorgt ervoor dat op individueel én op collectief niveau op passionele wijze aan het product wordt gewerkt.

Doordat oprechte belangstelling aan de medewerkers wordt getoond, waardoor men zich weet te ontwikkelen en zichzelf durft te meten waar men staat, verkrijgt de medewerker de energie om iedere dag het werk en collega’s met open vizier tegemoet te treden.

DE TOPPING

C- Tops ( op zijn Engels uitgesproken) Mediation is ontstaan vanuit de gedachte hoe een meesterkok naar zijn gerecht kijkt. Een krop sla nodigt niet uit om te nuttigen. De meesterkok kijkt ernaar en bereidt het vervolgens voor met een extra sausje over de sla heen. De sla is hetzelfde gebleven, maar door het sausje (in het Engels wordt gesproken van de ‘topping’) wordt er anders naar de sla gekeken. Het nodigt uit om het bestek erin te steken en het nuttigen.

Ctops Mediation verandert niets aan de afdeling, beleidsvoering, managementstijl, de mensen, de leidinggevende, de processen. Ctops Mediation zorgt voor een sausje (topping) waardoor het totale plaatje interessanter wordt.

De topping houdt in dat mensen weer door één deur kunnen. Dat men weet wat men van elkaar nodig heeft. Dat men elkaar erbij houdt, trots op de ander kan zijn, met plezier naar het werk gaat.

En dat alles binnen het raamwerk van Mediation.